top of page
ダンススペース吉祥寺

経営指導

Kenji Funakubo

Seitatsu Tamaki

Fumiko Tamaki

スタッフ紹介

ダンススペース吉祥寺

Katsumi Hoemo   Naoko Inoue

ダンススペース吉祥寺

〔月・金・土 勤務〕

Nana Shiraishi

Rikihisa Funasugi

Chiaki Watanabe   Toshiko Yasuda

Tokiko Suzuki

bottom of page